Hopp til innholdet

Design handler om mennesker, og mennesker forstår man gjennom psykologi.

Det er mennesker som designer, konseptualiserer, utvikler, bygger, igangsetter og bruker. Det er mennesker som er avgjørende for om det vi lager er av verdi. Hvis vi forstår menneskene som er involvert på begge sider av en løsning gjør vi en bedre god jobb. Psykologien kan hjelpe oss å forstå de menneskene.

Dette er en bok for designere som ønsker å grave litt dypere i hvorfor menneskene de designer for og menneskene rundt dem gjør som de gjør.

NB: Denne boken er under skriving.

Hvorfor skriver vi bok?

Design er en metodikk som setter menneskene i sentrum. Mange av verktøyene designmetodikken gir oss handler om å observere og involvere disse menneskene. Psykologi kan hjelpe oss å forstå de. Med psykologibakgrunnen til Lars kombinert med designkompetansen til Erling ser vi at krysningen mellom disse to fagfeltene enda ikke har blitt ordentlig belyst.