Design handler om mennesker.
Psykologien hjelper oss å forstå de.

Det er mennesker som designer, konseptualiserer, utvikler, bygger, igangsetter og bruker. Det er mennesker som er avgjørende for om det vi lager er av verdi. Hvis vi ikke har en forståelse for menneskene som er involvert på begge sider av en løsning er det mye vanskeligere å gjøre en god jobb. Psykologien kan hjelpe oss å forstå menneskene.

Denne boken skal gi designere et perspektiv fra psykologien på det vi gjør slik at vi kan bli bedre designere!

Boken skrives av klinisk psykolog Lars Hæhre og strategisk designer Erling Håmsø.