Hopp til innholdet

Dette er ikke en bok om atferdspsykologi

Nyhetsbrev #2, publisert: 22. juni 2020

Hvordan ligger vi an?

Vi har duret på som vanlig med den nyttige skriveprosessen vår, og denne helgen har vi hatt en 2-dagers workshop. Det har handlet om å få oversikt over alt vi har skrevet (det begynner å bli en del) og produsere mer «ferdig» tekst.

Siden vi begge jobber fulltid og har mange prosjekt på gang er det nyttig å ha en tydelig prosess. Det har også vært viktig å sette av kvelder og helger hvor vi jobber sammen. Det er slik vi kommer oss videre.

Det har blitt tydeligere for oss at det andre vi har tatt på oss (som å skrive dette nyhetsbrevet) også tar tid. Forstå det den som kan 😉 Heldigvis ser vi en enorm verdi i det!

Etter forrige nyhetsbrev fikk vi et ras av nye abonnenter, og vi hadde mange gode samtaler med folk som tok kontakt 😍 Det gir en ordentlig boost!

Etter vi for et halvt år siden proklamerte at vi skriver bok om psykologi og design har vi fått mange gode tips om nettsted som lister opp det ene atferdspsykologiske fenomenet etter det andre. De to mest hyppige tipsene er:

The Psychology of Design og The Laws of UX

Dette er veldig gode ressurser, og atferdspsykologiske fenomener er ekstremt verdifulle. Men, for å klare opp i det akkurat det …

 … dette er ikke en bok om atferdspsykologi

Den handler dog om både atferd og psykologi 🤷‍♂️

De tidligere nevnte nettstedene (The Psychology of Design og The Laws of UX) handler i stor grad om atferdsfenomen som har blitt observert og konstruert som en lov eller et prinsipp som sier «slik oppfører mennesker seg under visse omstendigheter». Boka vår, derimot, handler om de underliggende prosessene som fører til at vi gjør disse tingene.

For eksempel handler gravitasjonsteorien om at noen observerte at et eple falt mot jorda. Heldigvis stoppet ikke vitenskapen der, men den undersøket også hvorfor eplet oppførte seg slik. I den forbindelse fant de ut at gravitasjon handler om at større objekt tiltrekker seg mindre objekt. Hvis de hadde hatt den kunnskapen først kunne de sagt at eplet kom til å falle mot bakken uten å observere det. De visste at det mindre objektet (eplet) kom til å bli trukket mot det større objektet (jorda). I dette eksempelet var fenomenet de observerte starten på en dypere undersøkelse. På samme måte er de atferdspsykologiske fenomenene kun observasjoner av at noe skjer – ikke forklaringer på hvorfor det skjer.

Begge perspektiv har en verdi, men vi ser at litteratur som handler om de underliggende prosessene satt i kontekst av design mangler.

Vi tar ikke utgangspunkt i de atferdspyskologiske fenomenene, men det vi skriver om kan forklare mange av de. Sannsynligvis vil du forstå de underliggende årsakene bedre etter du har lest boka vår, og kan anvende dem i ditt arbeid som designer.

Som vi skrev i forrige nyhetsbrev om at glede er oppskrytt handler nesten alt vi gjør om følelser. Ved å forstå de «psykodynamiske prosessene» forstår vi bedre hvorfor folk gjør som de gjør.

Jeg, Erling, vet ikke hva pokker «psykodynamiske prosesser» egentlig er, og det er derfor bra at Lars er medforfatter. Han kan sånt. Han er jo ordentlig psykolog 🤷‍♂️ I boka skal vi forklare psykodynamiske prosesser og mange andre psykologiske prinsipp i kontekst av design på en god måte. (Det er her jeg, Erling, kommer inn.)

Har du noen innspill eller tanker rundt atferdspsykologi? Eller bare om psykologi generelt? Kanskje du har en mening om emoji-bruken vår? Ikke nøl med å høre fra deg! Tilbakemeldinger og engasjement nører oss, og vi er lytter øre👂😁