Hopp til innholdet

Hvorfor vil ingen bruke løsningen din?

Enten det er et designsystem, nytt internsystem, en ny måte å jobbe på eller et nytt produkt – de fleste av oss har kjent på det: Endringsmotstand. Vi vet den nye løsningen er hundre ganger bedre enn den gamle; Lada Luxusen kan byttes ut med en splitter ny Porsche 911. Likevel velger folk det gamle, velkjente, trygge og utslitte.


Hva kan du egentlig gjøre? Er slaget tapt, eller er det noe du kan gjøre for å få med deg folk?


Et konsept som er verdt å merke seg som designer er endringsklarhet. Det er en måte å vurdere hvor klar folk er for endring; hvor enkelt og smidig det blir å gjennomføre en implementering.


Design er endring, og i en tid hvor endringer skjer oftere og raskere er endringsklarhet et kjærkomment perspektiv! Den gir oss innsikt i hva som er viktig dersom vi skal lykkes med «hva-som-helst». Som designer er det nyttig å undersøke disse i starten av (og underveis i) et prosjekt. De gir en pekepinn på hvor enkelt eller vanskelig det blir å lykkes med gjennomføringen. Du vil jo helst at det du bruker masse tid og energi på skal bli noe av 😊


Det er fem viktige faktorene man må vurdere om brukeren kjenner seg igjen i:

  1. «Føler jeg det er et behov?» Er folk stort sett fornøyde med status quo, og ser egentlig ingen grunn til at vi skal gjøre noe? Eller er vi alle enige om at dette er noe vi virkelig trenger å endre? Dersom vi ikke deler en forståelse for at det faktisk er et behov blir det vanskelig å få det gjennomført. Da må du gi folk gode grunner, og skape et behov. Hvis du ikke oppnår dette blir det en vanskelig prosess, og i verste fall risikerer du at alt skrinlegges og løsningen din aldri tas i bruk.
  2. «Føler jeg den foreslåtte løsningen er riktig?» La oss si at vi i hvert fall er enige om at det er et behov – er vi også enige om hvilken løsning som er den riktige? Eller klarer vi ikke å enes om hva som vil være en god løsning? Med mindre vi blir enige om hva som er den riktige løsningen er sjansen for å lykkes lav.
  3. «På hvilken måte påvirker dette meg?» For de som er berørt er det naturlig å stille seg spørsmål: «Hvordan påvirker denne endringen egentlig meg? Vil det gjøre at jeg blir overflødig eller at jeg plutselig kan befinne meg i en usikker situasjon? Eller påvirker den meg i liten grad? Vil den påvirke hvor godt jeg kan gjøre jobben min?» Jo mindre negativ påvirkning og mer positiv påvirkning – jo høyere endringsklarhet. Det er jo egentlig ganske selvsagt! 😊
  4. «Har jeg ledelsen i ryggen?» Står vi sammen eller er vi overlatt til oss selv? Hvor mye kan jeg stole på at ledelsen er med? Hvis vi ikke har tillit fra ledelsen, og de ikke backer oss, vil endringsklarheten være lav.
  5. «Tror jeg at vi klarer å gjennomføre?» Har vi de nødvendige ressursene, kompetansen og ferdighetene? Har jeg tro på at vi faktisk klarer å gjennomføre prosjektet? Dersom vi er optimistiske og har høy mestringstro blir endringsklarheten høyere.

Designprosessen har stort fokus på hvordan du går fra et behov til å komme frem til en løsning. En del av løsningen bør være at den faktisk tas i bruk 🤷


Endringsklarhet er altså grunnen til at ingen vil bruke løsningen din! Eller … i hvert en del av grunnen. Skal du få folk til å bruke løsningen din må du sørge for at de er klar for endringen. Det gjør deg mer verdifull som designer og det du designer vil med større sannsynlighet lykkes. Det er jo sykt kult 😊