Hopp til innholdet

Om oss

Lars er klinisk psykolog og Erling er designer. For mange år siden var Lars med og observerte en brukertest Erling og Okse fasiliterte. Det satte psykologhjernen til Lars i høygir, og siden den gang har vi titt og ofte pratet om psykologi og design og den tette koblingen mellom de.

I 2019 hadde vi sammen med psykolog Tine Solum fire kurskvelder i Stavanger med navn Sjeselongen hvor vi koblet sammen design og psykologi. Dette var en stor suksess, og vi fikk bekreftet at denne koblingen hadde noe for seg for andre også!

Lars Hæhre

Lars er utdannet klinisk psykolog, og er en ivrig foredragsholder og foreleser. I 2018 holdt han foredrag på UX-konferansen Yggdrasil, og ble kåret til beste foredragsholder det året! Han arbeider for at team skal jobbe bedre sammen og gjøre ledere til bedre ledere. I tillegg har han et oppriktig ønske om å forstå mennesker og en forkjærlighet for følelser ♥️ og forsvarsmekanismer.

På BI foreleser Lars om organisasjon og ledelse, og han har hjulpet organisasjoner som AkerBP, Lyse, Equinor samt kommuner som Stavanger, Sandnes og Sola.

Erling Håmsø

Noe av det kjekkeste Erling vet er å finne gode løsninger på kompliserte problem. Som strategisk designer jobber han med designsystem, konseptutvikling, interaksjonsdesign, teknisk implementering, brukerinvolvering, samskaping, forankring, forretning og universell utforming.

Hans fremste egenskaper er bredden i kompetansen og forståelsen av designtenkning i et helhetlig perspektiv. Erling var med å starte designbyrået Okse i 2016, og er en ivrig podkast-vert. Han har nylig laget podcasten «Universelt utformet» som vant Tilgjengelighetsprisen 2019 og spiller for tiden inn «Ubrukelig» som evaluerer tilgjengeligheten til store norske nettsted.

Les mer på nettstedet til Erling.