Hopp til innholdet

Hvordan skriver vi boka?

Vi har ikke skrevet bok før, og vi vet lite om hvordan man bør gjøre det. Men vi har designet og realisert mange produkter, tjenester og løsninger.

Er det egentlig så annerledes å skrive bok? Kanskje.

Trenger det å være så annerledes? Kanskje ikke.

Å skrive en bok som dette er ikke bare å skrive mange ord og få det publisert. Vi må grave oss ned i emner, ha dialog med forlag, snakke med fageksperter og diskutere tema. I tillegg har vi tatt på oss å lage nettsted og skrive rapport fra møter og samlinger vi har slik at vi kan dele det med dere.

Smidig bokskriving

Erling er en teknisk designer som ofte er en del av et team med overvekt av utviklere. Lars er ikke bare klinisk psykolog, han har også hjulpet team med å arbeide smidig. Scrum er noe vi har god kjennskap til, og vi syntes det kunne være interessant å bruke deler av Scrum-prosessen i bokskrivingen. Selv om vi ikke oppfyller alle kriteriene til et standard Scrum-team, innså vi at det var mange av verktøyene vi kunne dra nytte av:

  • 2-ukers sprinter.
  • Vi har en «booklog».
  • Nettstedet og nyhetsbrevet kan fungere som en slags «review» der vi viser frem det vi har gjort.
  • I slutten av hver sprint har vi kombinert «retrospective» (hvordan det har gått), «refinement» (lage gode oppgaver) og «planning» (finne ut hva vi skal gjøre neste sprint).

En god struktur holder oss forpliktet til fremdrift, og vi hadde ikke vært like langt uten.

Ikke bare er det forpliktene og strukturert, det tar heller ikke lang tid. Annenhver uke bruker vi mellom 15 og 30 minutter på alt som har med Scrum å gjøre.

Workshop

Å forplikte seg til oppgaver over en periode på to uker er en god start. Men, når man har full jobb og mange andre prosjekt så har det vært viktig å sette av tid til arbeid. Da er det ekstra forpliktende å ha workshop sammen.

I begynnelsen fokuserte vi mye på å få en grunnleggende struktur og et godt konsept på plass. Da handlet workshopene om å jobbe sammen. Etter hvert som ting har satt seg, og det er mer snakk om å produsere har vi fortsatt workshop, men da kjører vi følgende opplegg:

  • Vi avtaler når vi starter og hvor lenge vi skal holde på.
  • Når vi treffes deler vi workshopen inn økter på én time hver.
  • Etter hver time treffes vi igjen på video for å vise kjapt det vi har fått til den siste timen.

Dette har vist seg å være veldig effektivt. Ved å vite at det du må vise det du har gjort til noen andre har ført til at vi er mye mer effektive enn det vi hadde vært hver for oss.

Det betyr at i løpet av en 5-timers workshop så snakker vi med hverandre i kanskje 20 minutter – avhengig av hvor lenge vi drøser før vi kommer i gang.

Dette har fungert veldig bra for oss så langt. Når boka er publisert tar vi en ordentlig «retrospective» og reflekterer på hva som fungerte bra – og hva som kunne blitt gjort bedre.